Rahoituskausi 2014-2022

Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014–2022

Uusi rahoituskausi on lähtenyt vauhdikkaasti liikenteeseen, mutta nyt on aika vilkaista edellisen ohjelmakauden tapahtumia.

“Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014–2022″ -kaudella kehittämisen painopisteinä olivat yrittäjyys ja elinkeinot, biotalous, toiminnallinen yhteisöllisyys sekä hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat. Näillä painopisteillä pyrittiin luomaan kilpailuetua alueen elinkeinoelämälle sekä vahvistamaan maaseudun elinvoimaisuutta. Visiona oli, että vuonna 2020 Peräpohjola olisi toimelias, kilpailukykyinen ja viihtyisä. Vision toteuttamiseen tarvittiin kilpailukykyistä ja työllistävää yritystoimintaa, sillä työ on se, joka pitää kylät asuttuna. Viihtyisä, vetovoimainen ja hyvinvoiva ympäristö houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä.

Ohjelmakaudella 2014–2022 Leader-rahoitusta myönnettiin yhteensä 138 hanke- ja yritystukeen. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli 10 955 719,89 €, josta Peräpohjolan Leaderin tuki 5 320 909,64 €. Tuesta 55 % oli kehittämishankkeisiin ja loput 45 % yrityshankkeisiin.

Ohjelmakaudella 2014–2022 pääsimme toteuttamaan monenlaisia yritys- ja kehittämishankkeita yhteistyökumppaneidemme kanssa eri toimialueilla. Yrityshankkeista mainitsemisenarvoinen on muun muassa matkailupalveluita tarjoava Apukka Resort Oy:n tukeminen yrityksen alkuvaiheessa. Yrityksen hienosta menestystarinasta kertoo lähes kolminkertaistunut liikevaihto vuodesta 2019 vuoteen 2022 mennessä. Peräpohjolan Leader sai olla mukana tukemassa tämän upean menestystarinan alkutaivalta. Vuonna 2016 Peräpohjolan Leader sai taas olla mukana tukemassa Kuriirilainen Oy:n lehtitalon alkuinvestointia. Yritys kustantaa Kuriiri -nimistä Ranuan ja Posion paikallislehteä. Myös Simossa sijaitsevaa Kotieläinpuisto Arkadia Oy:n talvimatkailun kehittämisessä vuonna 2019 sai Peräpohjolan Leader olla mukana. Näiden esimerkkien lisäksi Peräpohjolan Leader oli mukana myös lukuisissa muissa erilaisissa yrityshankkeissa.

Peräpohjolan Leader toteutti kauden aikana myös omia hankkeita: Virtaa jokivarsille, N-Y-T yrittäjyyteen!, Kiertotalous ruohonjuurella, Nuorten kylät sekä Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen -hankkeet.

Virtaa jokivarsille –hankkeen tarkoituksena oli rohkaista kylien asukkaita ja yhdistystoimijoita kehittämään omia asuinalueitaan. Hankkeen aikana oli Peräpohjolan Leader ry:llä haastavat ajat. Henkilömuutokset ja tulehtunut tilanne heijastuivat myös Virtaa jokivarsille –hankkeeseen. Kriisistä kuitenkin selvittiin ja hanketta päästiin toteuttamaan. Hankkeessa järjestettiin työpajoja, joissa pureuduttiin hankkeen keskeisiin teemoihin: kylien kehittämiseen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, yhteisöllisen liiketoiminnan luomiseen sekä tapahtumatuotantoon ja kylien markkinointiin. Hankkeessa järjestettiin myös kolme opintomatkaa. Rahoitus hankkeelle saatiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuesta. Vaikeuksista huolimatta hanke vietiin maaliin ja suunnitellut toimenpiteet saatiin pitkälti toteutettua. Hankkeessa kohdattiin 539 toimialueen kyläläistä ja toimijaa, jotka osallistuivat tilaisuuksiin ja valmennuksiin. Hanke on hieno esimerkki “vaikeuksien kautta voittoon” -tilanteesta. Haasteista huolimatta hanke toi virtaa jokivarsille. Hanke toimi 2015–2018.

Investoinnit kylien yhteisiin liikuntavälineisiin lisäävät kylän viihtyvyyttä ja edistävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen -hankkeessa tuettiin yhdistysten ja seurojen liikuntavälinehankintoja yhteiseen käyttöön. Hankkeessa oli mahdollista hakea tukea maksuhakemuksen avulla liikuntavälineiden hankkimista varten. Hanke toteutettiin vuosina 2015–2017.

Maaseudun yksi tärkeimmistä voimavaroista ovat nuoret. Strategian painopisteen “Toiminnallinen yhteisöllisyys” yhtenä tavoitteena oli Saada nuoret osallistumaan ja sitoutumaan paikalliseen kehittämiseen. Näihin tarpeisiin toteutettiin Nuorten kylät -hanke. Hankkeen tavoitteena oli muun muassa parantaa nuorten hyvinvointia harrastus- ja vapaa ajanviettomahdollisuuksilla. Tarkoituksena oli innostaa ja kannustaa nuoria suunnittelemaan omalle kylälle pieniä investointihankkeita, jotka tarjoaisivat nuorille vapaa-ajan tekemistä. Hankkeessa nuoret pääsivät osallistumaan toimenpiteiden suunnitteluun ja hankintoihin. Hankkeessa hankittiin muun muassa Simon Nuorisoseura ry:lle musiikki- ja multimediavälineistöä sekä Rautiosaaren Kyläyhdistys ry:lle urheiluvälineitä. Hanke toimi vuosina 2017–2019.

Monipuolinen ja uudistuva yrittäjyys edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittymistä. Uusia yrityksiä maaseudulle tarvitaan, mutta myös vanhoja yrityksiä on kannustettava kehittymään. Tätä varten toteutettiin N-Y-T yrittäjyyteen! -hanke. Hankkeen tavoitteena oli kannustaa yrittäjiä ja tarjota työkaluja menestykseen. Hankkeessa yrittäjä sai rinnalleen hankeneuvojan, joka toimi koko hankkeen ajan tukena. Hankkeen aikana tehtiin tietoiskuja ja verkostoiduttiin ryhmätapaamisissa. Hankkeen tavoitteet saatiin täytettyä lähes täysin. Hanke toteutettiin yhdessä Outokaira Tuottamhan ry:n kanssa ja se rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Hanke toimi vuosina 2019–2020.

Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 Peräpohjolan Leader ry järjesti kyselyn toiminta-alueensa asukkaille. Huoli ympäristöstä sekä luonnon arvostus nousivat kyselyssä esiin. Toiminta-alueen mahdollisuuksina nähtiin kierrätys ja kiertotalous. Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeen tavoitteena on ollut avata käytännön esimerkein kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista toimintaa maaseutuympäristössä. Tavoitteena on ollut myös innostaa, tukea ja neuvoa alueen asukkaita ekologisiin ratkaisuihin arjessaan sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa kylille on suunniteltu toimenpiteitä kylien tarpeita silmällä pitäen. Kylillä on pidetty työpajoja ja infotilaisuuksia sekä järjestetty esittelytilaisuuksia, tietoiskuja ja valmennuksia. Hanke on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Hanke alkoi vuonna 2021 ja jatkuu vuoden 2023 syksyyn asti.

Ohjelmakaudella 2014–2020 tapahtui muutoksen tuulia henkilöstössä. Alkuvuodesta 2022 kiertotalouskoordinaattori lähti uusiin tehtäviin. Uudeksi koordinaattoriksi valittiin Sanna-Mari Suopajärvi. Lisäksi toiminnanjohtajana ollut Juha Kutuniva vaihtoi kesällä 2022 tehtäviään, uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Marjut Petäjäjärvi. Uuteen toiminnanjohtajaamme voit tutustua tästä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että “Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014–2022″ –ohjelmakausi oli onnistunut ja voimme olla tyytyväisiä hankkeista, joita pääsimme toteuttamaan. Strategia toteutui kokonaisuudessaan hyvin kriiseistä ja vaikeuksista huolimatta.

Olemme innoissamme uudesta rahoituskaudesta ja jatkamme innolla Peräpohjolan maaseudun elinvoimaisuuden ja kehityksen tukemista. Kehittämisen painopisteet ohjelmakaudelle 2023–2027 ovat ”Katse tulevaisuuteen”, ”Yhteisöllinen kestävyys ja hyvinvointi”, ”Peräpohjalaisuus” sekä ”Uudistuva yrittäjyys”. Jos sinulla on idea, otathan yhteyttä, niin jutellaan lisää! Me autamme mielellämme hyviä ideoita toteutumaan ja menestymään.

Pysythän mukana, sillä blogijuttuja on luvassa pian lisää!

Aurinkoista kevättä!

© Peräpohjolan Leader ry 2024