Yhdistyksille ja yhteisöille

Rahoitus yhdistyksille ja yhteisöille

Peräpohjolan Leader ry rahoittaa kehittämistä sekä  investointeja. Olemme maaseudun toimijoiden sekä asukkaiden tukena ja mahdollistajana.

Leader-rahoituksella voidaan tukea kylien ja maaseudun elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä, harrastusmahdollisuuksia, kansainvälistä toimintaa ja uusia innovaatioita. Yleishyödylliset toimijat, yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme, jotka toteuttavat kehittämishankkeita.

Kehittämishanke edellyttää hyvää suunnittelua. Hankesuunnitelmaan tulee määritellä kehittämistarpeet, hankkeen tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet. Lisäksi suunnitelmassa kuuluu löytyä toteuttamisen arviointiperusteet, arvio toteutusajasta sekä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta.

Tukea voidaan myöntää toimijalle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Tukea ei myönnetä tavanomaiseen toimintaan. Rahoituskaudella 2023-2027 korostuvat ilmasto- ja ympäristötoimet sekä yhteistyö.

Lain mukaan maaseudun kehittämisen tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua asuin- ja toimintaympäristönä asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Kehittämishankkeisiin suunnattua tukea myönnetty ohjelmakaudella 2023-2027

0

euroa

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden määrä

0

hanketta

© Peräpohjolan Leader ry 2024