Kohti elinvoimaista maaseutua

Peräpohjolan Leader ry toimii myös hankkeiden hallinnoijana niiden rahoittamisen lisäksi. Itse hallinnoimiaan oman toiminnan hankkeita voidaan rahoittaa Peräpohjolan Leader ry:n omasta rahoituskehyksestä tai niihin voidaan hakea hankerahoitusta muista rahoituskanavista. Hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Omissa kehittämishankkeissaan Peräpohjolan Leader pyrkii kehittämään toiminta-alueensa maaseutua lisäämällä sen elinvoimaa, sekä asukkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia hyvään elämään ja kannattavaan elinkeinotoimintaan. Hankkeissa toimitaan verkostomaisesti ja etsitään uusia ratkaisuja ja innovaatioita alueen vahvuuksien pohjalta.

© Peräpohjolan Leader ry 2024