Yrittäjille

Maaseudun elinvoimaisuutta yritystuella

Yrittäjyys luo maaseudulle elinvoimaisuutta. Yritykset lisäävät palveluita ja luovat työpaikkoja kyliin. Paikallisiin ihmisiin ja elinkeinoihin pohjautuvana sitä ei voi kukaan viedä alueelta pois.

Leader-toiminnalla voimme tukea mikroyrityksiä esimerkiksi investoinneissa, liiketoiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä sekä yrityksen kehittämisessä. Yritysten yhteistyön ja verkostojen kehittäminen on myös toimintamme tavoitteena.

 

Rahoitusta voi hakea

  • luonnollinen henkilö
  • osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
  • max. 5 htv yritys
  • maatila
  • yrittäjyyden kokeilua, yritystoiminnan suunnittelutukea ja omistajanvaihdoksen valmistelua voi hakea ilman y-tunnusta.

 

Rahoitettavaa yritystä koskevat ehdot

  • yritys sijaitsee maaseudulla, kaupunki-maaseutuluokitus, tarkista linkistä tuki%; Kaupunki-maaseutuluokitus (40% ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu, 30% kaupungin läheinen maaseutu  ja kaupungin kehysalue)
  • yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • tuki ei saa vääristää kilpailua
  • Leader-tuki on enintään 5 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille

Rovaniemen aluerajaus

Rovaniemen sisempi- ja ulompi kaupunkialue eivät kuulu Leader-rahoituksen piiriin. Kehysalueella ja kaupungin läheisellä maaseudulla tuki 30%.

HOX! Rovaniemen kartan rahoitusrajat eivät ole täysin samat, kuin maaseutuluokituksessa. Tarkistathan siis ensisijaisesti Rovaniemen aluekartan tästä.

 

Katso tarkempi kartta

Kemin aluerajaus

Kemin kaupungin sisempi- ja ulompi kaupunkialue eivät kuulu Leader-rahoituksen piiriin. Kehysalueella ja kaupungin läheisellä maaseudulla tuki 30%.

 

Katso tarkempi kartta

Yrittäjille suunnattua tukea jäljellä vuoden 2023 kehyksestä

0

/121

tuhatta euroa

0

hanketta vuoden 2023 aikana

© Peräpohjolan Leader ry 2023