Heinäkuussa alkava maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle 15.7.–2.8.2019. Katkon aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuaineistoja. Käytännössä katko alkaa ELY-keskuksessa viikolla 28, jolloin maksuhakemukset on oltava käsiteltyinä ELY-keskuksissa, jotta tuet ehtivät maksuun ennen katkoa.  

Maksukatko ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ja maksatukset käynnistyvät normaalisti katkon jälkeen mikäli ruokavirasto ei ilmoita maksukatkon jatkamisesta.

© Peräpohjolan Leader ry 2024