Ilmastonmuutos ja luonto kiinnostavat maaseudun asukkaita

ILIMA-hanke on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle alkuvuonna 2024; työpajoja ja muita tapahtumia on järjestetty sekä etänä Teamsin välityksellä, että paikan päällä useissa lappilaisissa kylissä Kilpisjärveltä Ilmolaan. Syksyksi on jo sovittuna webinaareja ja työpajoja, ja jalkaudumme myös Koillismaan puolelle.

On ollut ilahduttavaa nähdä, miten paljon maaseudulla on kiinnostusta ilmastoystävällisiin toimiin. Toisaalta huoli ilmastosta ja luontokadosta ei ole mikään iloinen tunne. Käytännön toimet kuitenkin tuovat hieman helpotusta ilmastoahdistukseen; voi ajatella, että toimii ainakin itse oikein, ja omalla esimerkillä voi vaikuttaa positiivisesti myös kanssaeläjiin.

Monet toimet ovat teorian tasolla kiinnostavia, mutta resurssipula ja tiedon sirpaleisuus nostavat aloittamiskynnystä. Esimerkiksi kompostointi on arkinen käytäntö, mutta jos sitä ei ole koskaan tehnyt, voi olla vaikeaa keksiä miten sen aloittaisi. Käytännöllinen työpaja ohjaa alkuun ja osallistujat voivat sen jälkeen jakaa tietoa ja osaamista edelleen.

On tunnettua, että yksilön ympäristötietoisuus lisää hänen haluaan toimia ympäristöystävällisesti. Kaava toimii myös toisinpäin: esimerkiksi jätteiden lajittelu lisää ympäristöajattelua. Työpajoilla ja luontoystävällisillä toimilla on siis sellainen vaikutus, että ne lisäävät myös muunlaista ilmasto- ja luontoystävällistä toimintaa. Jos näen sen vaivan, että kompostoin eloperäiset jätteeni, miksi toimisin välinpitämättömästi muillakaan elämän osa-alueilla?

Aloitin projektipäällikkönä Sanna-Mari Suopajärven seuraajana ILIMA-hankkeessa kesäkuun alussa. Työ on erittäin innostavaa ja se yhdistää omia kiinnostuksen kohteitani, Lapin maaseudun elinvoimaisuuden kehittämisen sekä ilmasto- ja ympäristökysymykset. Kyläläisten tapaaminen ja aktiivien kanssa toimiminen on ollut palkitsevaa, ja odotan innolla myös tulevia kohtaamisia.

Oma taustani on viime vuosilta yritysmaailmasta; minulla on pyöräliike Beebike Rovaniemen keskustassa, ja lisäksi olen tarhannut mehiläisiä kymmenisen vuotta. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja agrologi (amk) Rovaniemen ammattikorkeakoulusta.

 

Terveisin

Taina Stark

Projektipäällikkö
Ilmastoviisas pohjoinen maaseutu ILIMA
Leader Peräpohjola

© Peräpohjolan Leader ry 2024