Kiertotalouskoordinaattori ilmastovalmentajana

Kun Suomen kylien hakuilmoitus CCC-valmennukseen kilahti sähköpostiin, en aikaillut ja laitoin hakemuskirjeen vetämään. Kun ajattelen kyläyhdistysten kanssa tekemääni työtä, voisi nimikkeeni kiertotalouskoordinaattorin sijaan olla yhtä hyvin “yhteisöjen ilmastovalmentaja”. Tavoitteena on lisätä tietoa, osaamista ja innostusta sekä kannustaa asukkaita ympäristö- ja ilmastotoimiin kyläyhdistyksissä ja omassa arjessaan. Koska tähän työhön ei ole olemassa suoraa koulutusta, on kaikki kättä pidempi ja verkostojen tuki tervetullutta.

Kuusihenkisen Suomi-tiimin kanssa matkustimme Olotiin sunnuntaina. Kukin saapui eri suunnasta Helsinki-Vantaalle, josta lensimme Barcelonaan ja jatkoimme matkaa vuokra-autoilla vajaan 2 tunnin matkan Olotiin. Maanantaiaamuna matkustuspäivän tuntuessa ohimoilla kohtasimme koko 40 hengen CCC-ryhmän Nuria Socialissa, joka oli eräänlainen paikallinen kansalaistalo. Kaupunkia ympäröi Pyreneiden vuoristo vanhoine tulivuorineen ja ilmassa leijui lievä hiilen katku, sillä sähkön hinnan nousu oli kaupungissa lisännyt vanhaa tapaa lämmittää asuntoja hiilellä. Sää muistutti Napapiirin huhtikuun loppua.

 

Community Climate Coach -valmennuksen lähestymistapa yhteisöissä tehtävään ilmastotyöhön oli kuusivaiheinen ja nämä vaiheet käytiin kolmen valmennuspäivän aikana läpi erilaisin osallistavin menetelmin. Vaikka ennen matkaa meille järjestettiin kaksi etätilaisuutta, joissa prosessin kulkua esiteltiin, ensimmäisestä valmennuspäivästä meni kaikilta paljon aikaa käsitteiden avaamiseen. Esimerkiksi paljon käytetylle sanalle bioregion oli haastavaa löytää määritelmää Suomen kontekstista ja kielestä. Aluksi myös valmennuksen sisältö ja menetelmät tuntuivat jäsentymättömiltä. Tämä oli kuitenkin ymmärrettävää, sillä kyseessä oli pilottivalmennus, jota hiotaan osallistujien palautteen mukaan. Valmennuksen vaiheet olivat seuraavat:

  1. Personal Resilience + Growing Capacity
  2. Building Community & Designing Regenerative Interventions
  3. Enabling Nature & Place Connection
  4. Appreciating Bioregional Ecosystems of Resilience
  5. Solidarity, Local Imaginaries & Social Dialogue
  6. Deepening Participation & Scaling Transformative Innovations

 

Tiivistetysti prosessissa edettiin valmentajan omasta osaamisesta ja voimavaroista (1) yhteisöjen rakentamiseen (2), jonka jälkeen pureuduttiin yhteisöjen suhteeseen ympäristönsä, historiansa ja tarinansa kanssa (3). Erilaiset tavat analysoida yhteisöjen mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaa olivat tuttuja etenkin mukana olleille kyläsuunnitelmia toteuttaneille suomalaisille osallistujille. Nyt suunnitelmien keskiössä oli ilmastossa ja ympäristössä tapahtuvat muutokset. Kolmen ensimmäisen vaiheen jälkeen syvennyttiin yhteisöjen resilienssin eli sopeutumiskyvyn vahvistamiseen (4) ja syvennettiin yhteisöjen dialogisuutta ja osallisuutta (5 ja 6). Valmennuksen pohjalta julkaistaan lähiaikoina suomen kielellä työkalupakki, jota ilmastovalmennusta työssään tekevät toimijat voivat hyödyntää. Tavoitteena on myös jatkaa tulevaisuudessa verkostomaista työskentelyä ja luoda ilmastovalmentajille euroopanlaajuinen yhteisö, jossa jaetaan tietoa ja opitaan toisilta. Lisätietoa Community Climate Coach -toiminnasta saat nettisivuilta Communities for Future | Community Climate Coaches sekä myöhemmin Suomen kylät ry:n kautta.

Itselleni oli todella antoisaa tavata sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ihmisiä, jotka pakertavat samojen teemojen parissa omissa organisaatioissaan. Osallistujia oli Leader-toimintaryhmien ja kyläyhdistysten lisäksi mm. permakulttuuri- ja ekokyläyhdistyksistä. Vaikka tulokulmat yhteisiin aiheisiin olivat erilaisia, kaikilla oli kuitenkin sama tavoite – edistää vihreää siirtymää yhteiskunnissa reilulla tavalla. Valmennuksen aikana sai todeta, että suomalaisen pitkän talkooperinteen ympärille syntyneet rakenteet paikallisine ja alueellisine yhdistyksineen, kyläparlamentteineen ja konkreettisesti kylätaloineen tuovat meille valtavan etulyöntiaseman ympäristö- ja ilmastoasioiden yhteisölliseen edistämiseen. Kaikissa maissa ei eri syistä olla vielä näin pitkällä. Tämän vuoksi nyt on kriittinen hetki huolehtia, että myös Suomessa toiminta jatkuu ja maaseudun yhteisöllisyys säilyy, sillä kylätoiminta on mitä parhainta kestävää kehitystä edistävää toimintaa. Kun yhteinen tahtotila löytyy, suomalaisissa kylissä on valtava potentiaali ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja luonnon tilan parantamiseen.

Mitä valmennukselta eniten jäin kaipaamaan oli juuri ilmasto- ja ympäristöasioihin itseensä liittyvä konkreettinen sisältö ja yhteisöissä toteutettavat toimet ja esimerkit. Tällä hetkellä valmennus keskittyi vahvasti menetelmiin, yhteisöihin ja osallistamiseen hieman teoreettisella tasolla. Onneksi konkreettisiin toimiin tarvittavaa tietoa on jatkuvasti enemmän tarjolla esimerkiksi asiantuntijawebinaareissa! Mielenkiinnolla odotan, millaiseksi Community Climate Coach -toiminta tulevaisuudessa muotoutuu. Oli myös virkistävää, että kolmipäiväisessä valmennuksessa ei ollut yksiäkään PowerPoint-sulkeisia ja kannettavat pysyivät visusti laukuissa.

Minulle innostavin kokonaisuus oli luonto- ja paikkayhteyden vahvistamiseen liittyvä osa valmennusta, jossa aloitettiin yksilötasolta ja siirryttiin sitten yhteisötasoon. Päivä aloitettiin kävelyllä Olotin keskustassa olevan vanhan tulivuoren keskelle, jossa valmentajamme Cristina ohjasi halukkaille osallistujille hänen perulaisiin sukujuuriinsa liittyvän puhdistautumis- ja kiitosrituaalin, jossa kiitettiin eri asioita merkitseviä ilmansuuntia. Suomalaiset ovat usein ylpeitä luontosuhteestaan ja pohdin, mitä rituaaleja meillä Lapissa on luontoyhteyteen liittyen. Meillä luontoon liittyvä toiminta on usein käytännönläheistä ja yksi merkittävä ”rituaali” on varmasti tulistelu eri oheistoimintoineen. Sään tarkistus, kävely laavulle tai tulipaikalle, halkojen haku, kiehisten vuolenta, nokipannukahvit eri taikoineen (yksi kuohauttaa, toinen kopauttaa) ja tuleen tuijottamisen jälkeen paluu arkiaskareisiin hieman uudistuneena ja salvian sijaan savunhajuisena. Siinä on paljon mistä voimme ammentaa voimaa ympäristön puolesta tehtävään työhön.

Kiertotalous ruohonjuurella -hanke jatkaa toimintaansa elokuun loppuun saakka ja valmennus toi tähän työhön paljon pohdittavaa. Nähdään siis kylillä!

Terveisin,
Sanna-Mari

 

© Peräpohjolan Leader ry 2024