Maaseudun yritys- ja hanketukihaku avautui

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut! Tukia EU-rahoituskaudelle 2023–27 voi nyt hakea Hyrrä-asiointipalvelussa. Haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha.

Huomaa, että Peräpohjolan Leader on linjannut avaavansa käynnistys- ja kehittämistuet sekä pienhanketuet vuoden 2024 alussa.

Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, ryhmähankkeiden ja pienhankkeiden haut. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet ja neuvovat tukien hakemisessa. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Peräpohjolan Leaderin hakujaksot löytyvät niin Yrittäjille – sivulta (Hae yritystukea) kuin Yhdistyksille ja yhteisöille – sivulta (Näin haet tukea). Näiden päivämäärien yhteydessä on tieto hallituksenkokous viikoista, jolloin päätöksiä tehdään. Leader-hallituksen päätöksen jälkeen hanke siirtyy käsiteltäväksi Lapin ELY-keskukseen. Tiedotamme hakujaksoista kotisivuilla ja some-kanavissa. Seuraathan jatkossakin Peräpohjolan Leaderin tiedotusta.

ELYltä haettavissa suorissa tuissa vuoden 2023 ensimmäinen valintajakso hanketukien osalta päättyy 15.9.2023. Vuonna 2023 toinen valintajakso on 16.9.–31.10.2023. ELYltä haettavissa yritystuissa valintajaksot menevät joka vuosi seuraavien päivämäärien mukaisesti: 16.10.–15.1., 16.1.–15.3., 16.3.–15.5., 16.5.–15.8. ja 16.8.–15.10. Haku jaksolle päättyy aina jakson päättymispäivänä klo 23.59, riippumatta siitä, onko kyseessä arki- tai pyhäpäivä tai viikonloppu.

Haettavat hankkeet kannattaa suunnitella rauhassa ja hyvin, lisäksi on hyvä tutustua Peräpohjolan Leaderin strategiaan ja sen painopisteisiin Tietoa meistä-sivulla.  Ole yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä, voit esimerkiksi lähettää sähköpostilla suunnitelmasi luettavaksi. Rahoitusta on saatavilla aina vuoden 2027 loppuun saakka eli aikaa on. Hankesuunnittelussa kannattaa huomioida myös henkilöstön kesälomat.

 

Uudistunut asiointipalvelu ohjaa hakemuksen tekemisessä
Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Yritys- tai hanketukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli riippuu tuen kohteesta.

 

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin
Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea voi hakea vain Leader-ryhmistä.

Tutustu yritystukiin Peräpohjolan Leaderin sivuilla: Yrittäjille – perapohjolanleader.

 

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia
Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lähes kaikkien muiden välineiden lisäksi pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi. Pienhankkeiden haku avautuu syksyllä 2023. (Huom! Peräpohjolan Leader linjaus, Pienhankkeet haettavissa 2024 alussa.)

Lisää tietoa tuista sivuilta: perapohjolanleader.

 

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

 

Lisätietoja tuenhakijalle:
www.ruokavirasto.fi/yritystuet
www.ruokavirasto.fi/hanketuet

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät: yhteystiedot

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Johtava asiantuntija Noora Pehkonen
050 408 2391
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Ruokaviraston sivuilla 21.6.2023. Tiedotetta on joiltain osin muokattu, ja siihen on lisätty Peräpohjolan Leaderin alueellisia tietoja.

© Peräpohjolan Leader ry 2024