Maisemista ja kiertotaloudesta

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän valtakunnallisesti merkittävää maisemanhoitoaluetta, joista kaksi sijaitsee Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueella – toinen Simossa ja toinen Rovaniemen Yläkemijoella. Valtakunnallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta päättää ympäristöministeriö ja perustamisen onnistumisen varmistaa  paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten, kuntien ja maanomistajien, tiivis yhteistyö. Upouuden Yläkemijoen maisemanhoitoalueen perustamista juhlittiin kesäkuun vaihtuessa heinäkuuksi Viirinkylällä, ensin maisemanhoitoalueiden verkostoseminaarin ja sitten varsinaisen juhlapäivän merkeissä. Kiertotalouskoordinaattorimme osallistui innostavaan maisemanhoitoalueiden verkostoseminaariin, jota oli järjestämässä Leader Pohjoisin Lappi ry:n Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke.

Kuvassa ihmiset seisovat niityllä kuuntelemassa puheenvuoroa.
Maisemanhoitoaktiivi Arto Sääskilahti kertoo Yläkemijoella tehdyistä toimenpiteistä.

Kiertotalouden perusperiaate on, että kun kulutamme vähemmän, järkevämmin ja käytöstä poistuvia materiaaleja kierrättäen säilytämme luonnon monimuotoisuutta ja hidastamme ilmastonmuutosta. Yleinen tavoite on siis kajota luontoon mahdollisimman vähän. Osa uhanalaisista luontotyypeistä kuitenkin hieman yllättäen tarvitsee ihmistoimintaa säilyäkseen. Maatilojen määrän pienentyessä ja tilakoon kasvaessa perinteiseen karjatalouteen kuulunut laidunnus ja niittäminen ovat vuosikymmenten aikana vähentyneet radikaalisti. Tämä on saanut monet maisemat kasvamaan umpeen, mikä näkyy kelle tahansa Etelä-Lapin jokivarsia ajelevalle. Pusikoituminen on uhka monille laidunnusta edellyttäville hyönteis- ja kasvilajeille. Maisemanhoitoalueilla luonnon monimuotoisuutta vaalitaan toimeliaiden asukkaiden ja yhteisöjen voimin.

Mies kävelee maisemassa, jossa on niittyä, puita ja joki.
Tähän paikkaan joki ei aikaisemmin näkynyt lainkaan.

Yläkemijoella tätä toimeliaisuutta löytyi häkellyttävän paljon. Maisemanhoitoalueiden verkostoseminaarin päätteeksi Viirinkylällä tehdyllä maastokäynnillä ihasteltiin avartunutta jokimaisemaa, elpyvää niittykasvillisuutta ja onnellisia lampaita. Luonnon monimuotoisuuden vahvistumisen lisäksi maisema oli nyt helppokulkuisempi, avarampi ja varmasti viihtyisämpi sekä asukkaille että matkailijoille. Raivaaminen, risujen keruu ja esimerkiksi Simon saarissa järjestettävä eläinten laidunnus vaatii lukemattomia työtunteja ja kekseliäisyyttä. Silti yrittäjien ja aktiivien seminaaripuheenvuoroja kuunnellessa saattoi nähdä, että työ palkitsee tekijänsä ja nälkä kasvaa syödessä. Onneksi näin, sillä maisemanhoito vaatii jatkuvaa työtä ja yhteistä tekemistä.

Maaseudun kiertotalouden ja muiden ilmastotoimien kehittämiseen perinnemaisemien hoito eri toimenpiteineen antaa paljon sytykkeitä. Maisemanhoitoalueet ovat todella näyttäviä ja voisivat hyvin markkinoituina lisätä ympärivuotista kotimaan matkailua kaukomaihin lentämisen sijaan. Maisemia laiduntavien lampaiden liha on varmasti kotimaisten lihatuotteiden keskuudessa sekä eettisimmästä että ekologisimmasta päästä, eikä kotimaisen lampaanvillan hienoutta materiaalina varmasti kukaan kiistä. Entä onnistuisiko alueilta raivattuihin pajuihin varastoituneen hiilidioksidin sitominen pois ilmakehästä biohiilettämällä  – ja voisiko se olla jopa taloudellisesti kannattavaa? Perinnemaisemien hoitoon tarvitaan osaavia tekijöitä, mikä tuo alueilla lisää yritystoimintamahdollisuuksia. Kaikki tämä luonnon monimuotoisuuden nimissä!

Niitty, lato ja risukasoja.
Osa raivatuista risuista odottaa vielä poisvientiä.

Peräpohjolassa on vielä kesä komeimmillaan. Kannattaa poiketa ja pysähtyä katsomaan näitä meidän valtakunnallisesti merkittäväksi todettuja maisemia ja kertoa niistä kaverillekin! Kuten ympäristöneuvos Tapio Heikkilä totesi, maisemanhoitoalueet ovat jopa verrattavissa perinteisiin kansallispuistoihin käyntikohteina. Viirinkylän maisemiin voi käydä tutustumassa esimerkiksi loppukesästä torstaina 24.8., sillä silloin seurantalolla tutustutaan biohiiletykseen kartiohiilettimessä!

Perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon on haettavissa tukea Helmi-ympäristöohjelmasta ympäri vuoden. Sitä myöntää alueellamme Lapin Ely-keskus, jonne kannattaa olla rohkeasti yhteydessä. Voimme myös yhdessä selvittää Leader-rahoituksen mahdollisuuksia esimerkiksi kyläyhdistysten kanssa. Lisää tietoa maisemanhoitoalueista ja perinnebiotoopeista saat myös täältä:

Maisemanhoitoalueet – Ympäristöministeriö
Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke

© Peräpohjolan Leader ry 2024