ILIMA-hanke kannustaa kyliä ilmasto- ja ympäristötoimiin

Ilmastoviisas pohjoinen maaseutu -hanke, tuttavallisemmin ILIMA, on käynnistynyt Lapin ja Koillismaan alueella. Hanke jatkaa ja laajentaa Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeessa aloitettua työtä pohjoisten kylien ilmasto- ja ympäristötoimien parissa kannustavalla ja käytännönläheisellä otteella. Hankkeen tavoitteena on, että sen toiminnan myötä kyläyhteisöt ja niiden asukkaat osaavat toteuttaa arjessaan ilmastoviisaita ratkaisuja, osaavat tukea lähiluonnon monimuotoisuutta ja tietävät, mistä näihin toimenpiteisiin voi saada ohjausta ja taloudellista tukea.

Pohjoiseen on myönnetty runsaasti hankerahoitusta ilmastonmuutoksen hillintään, siihen sopeutumiseen sekä vihreään siirtymään liittyen. ILIMA-hankkeen keskiössä ovat alueen asukkaat ja ruohonjuuritason yhteisöt. Hankkeiden välisen yhteistyön avulla voidaan saada myös asukkaiden ääni kuuluviin osaksi laajempaa ilmastokeskustelua ja -toimia, ja hankkeissa tuotettua tietoa saadaan hyödyttämään myös paikallisia yhteisöjä. Ilmastoon ja ympäristöön liittyviin haasteisiin kannattaa vastata yhtenä rintamana!

ILIMA-hankkeen toimenpiteisiin kuuluu vahvan viestinnän ja tiedonvälityksen lisäksi käytännölliset työpajat, jotka toimivat havainnollistajina ja tiedon juurruttajina yhteisöissä. Työpajojen teemoja voivat olla vaikkapa tekstiilien uusiokäyttö, ilmastoystävällisen ruoan tuottaminen kotipihalla, biohiilen valmistus tai lähimetsän monimuotoisuuden tukeminen! Lisäksi hankkeessa rakennetaan Ilmastoviisas pohjoinen maaseutu -verkostoa, jossa kokoonnutaan säännöllisesti etäyhteyden välityksellä ja jaetaan tietoa uutiskirjeen kautta. Kaikkien toimien tavoitteena on vahvistaa pohjoisten maaseutuyhteisöjen merkitystä ilmastotoimijana  ja lisätä näihin kysymyksiin liittyvää ymmärrystä asukkaiden, kylätoimijoiden ja -kehittäjien parissa.

ILIMA-hanketta luotsaavat projektipäällikkö Sanna-Mari Suopajärvi sekä helmikuussa työnsä aloittava projektiyöntekijä, agrologi Noora Peltola. Hanke jatkuu helmikuuhun 2026. ILIMA-hankkeesta tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Verkkosivuilta voi myös tilata hankkeen uutiskirjeen, joka kilahtaa säännöllisesti sähköpostiin eikä katoa somen syövereihin.

Aina voi myös olla suoraan yhteydessä ja kutsua hanketiimin kylään! Ollaan kuulolla!

© Peräpohjolan Leader ry 2024