Hallitus

Leader-ryhmien hallitukset muodostetaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Hallituksessa on edustettuna alueen aktiiviset asukkaat, yhteisöt ja yhdistykset sekä paikallinen julkinen hallinto. Leader-toiminta antaa mahdollisuuden kaikille päästä mukaan vaikuttamaan oman asuinalueen kehittämiseen.

Hallitus 2024

KuntaJäsenVarajäsen
Maaseudun asukkaatKemiTaisto SaariMatti Nikkilä
RanuaUnto Karttunen (II vpj)Markku Sarajärvi
RovaniemiNiilo Markkanen (I vpj)Keijo Siitonen
Yhdistykset ja yhteisötSimoSeppo JunesLiisa Kauppila
KeminmaaMinna AulaTeija Anttila
RovaniemiHanna MatilaElli Turtinen-Heikkilä
Julkinen hallintoKeminmaaJarmo SaariniemiPetri Juntikka
TervolaJorma Vaara (pj)Raimo Puikko
RovaniemiAnne PuroahoJarmo Huhtala

Leader-toimintaryhmän hallituksen on noudatettava ns. kolmikantaperiaatetta, jossa hallitus koostuu  tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista:

1. Paikallinen julkinen hallinto

Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

2. Yhdistykset ja yhteisöt

Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

3. Maaseudun asukkaat

Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpanoa seurataan vuosittain. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

Kullekin hallituksen jäsenelle on nimetty henkilökohtainen varajäsen, joka edustaa samaa kolmikannan tahoa kuin varsinainen jäsen.

Manner-Suomen maaseutuohjelmassa on selostettu toimintalinjan 4 kuvauksessa toimintaryhmän hallituksen kolmikantaperiaate.

Hallituksen kolmikannan yhteisöjen ja maaseudun asukkaiden kiintiöt täyttävät neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklan 1 kohdan b) alakohta sosiaalisten ja taloudellisten toimijoiden vaatimuksen. Toimintaryhmien hallituksen kokoonpanosta säädetään kansallisesti maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmienhallinnointilaissa (532/2006) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. (TÄHÄN PÄIVITYS)

Periaatteet kolmikannasta ja hallituksen jäsenten säännöllisestä vaihtuvuudesta tulee näkyä toimintaryhmänä toimivan yhdistyksen säännöissä sekä käydä ilmi hakuajankohdan hallituksen kokoonpanossa. Hallituksen jäsenten vaihtuvuudella varmistetaan uusien henkilöiden mahdollisuus osallistua Leader-toimintaan sekä Leader-toiminnan avoimuus.

Hallituksen yhteystiedot

Jorma Vaara
Paikallinen julkinen hallinto, hallituksen puheenjohtaja
jorma.vaara64@gmail.com
Anne Puroaho
Paikallinen julkinen hallinto
anne.puroaho@rovaniemi.fi
Jarmo Saariniemi
Paikallinen julkinen hallinto
Seppo Junes
Yhteisöt
Hanna Matila
Yhteisöt
Taisto Saari
Maaseudun asukkaat
Taistosaari@me.com
Unto Karttunen
Maaseudun asukkaat
u.i.karttunen@gmail.com
Niilo Markkanen
Maaseudun asukkaat
Minna Aula
Yhteisöt
aula.minna@gmail.com
© Peräpohjolan Leader ry 2024