Strategia 2023-2027

Peräpohjolan Leader ry:n strategia

Ihmisen kokoinen Peräpohjola – Polkuja kestävään tulevaisuuteen 2023-2027

on luotu Euroopan Unionin sekä Suomen Cap27-suunnitelmien pohjalta. Strategian valmisteluprosessin aikana siihen on tuotu alueen paikallisten toimijoiden näkökulmaa. Strategian toteuttamisen tavoitteena on lisätä uusien palvelujen sekä tuotteiden kehittämistä ja uusia ratkaisuja, jotka vievät toiminta-aluetta eteenpäin. Kauden 2023-2027 aikana korostuvat kestävän kehityksen edistäminen niin yleishyödyllisten kuin yritystenkin hankkeiden kohdalla.

Yhteistyö ja tiedolla kehittäminen korostuvat uuden rahoituskauden strategioissa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Asioita tarkastellaan laajasti sekä edellytetään hyvää suunnittelua ja valmistautumista. Osaamista on lisättävä eikä tietoa ole koskaan liikaa. Tarvitaan myös tietynlaista pohdintaa siitä missä ollaan.

Alueemme kehittyminen ja kehittäminen vaativat tiedon jakamista ja hyvää viestintää. Sen vuoksi viestinnällä on tärkeä rooli myös hankkeiden toteuttamisessa. Viestintä ja sen merkitys kannattaa huomioida jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

© Peräpohjolan Leader ry 2024