Maksatuksen hakeminen

Tuen maksua haetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksuhakemus tehdään maaseuturahaston osalta Hyrrä-järjestelmässä.

 

Uudet ohjeet päivityksessä

 

© Peräpohjolan Leader ry 2024