Kiertotalous ruohonjuurella

Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeessa kiertotaloutta edistetään alueen ruohonjuurella eli kylissä. Kyseessä on tiedonvälityshanke, jossa on tavoitteena lisätä Peräpohjolan Leaderin toiminta-alueen asukkaiden tietämystä ja ymmärrystä käytännön esimerkkien kautta mm. kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta.
Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 Peräpohjolan Leader ry järjesti kyselyn toiminta-alueensa asukkaille. Kyselyssä nousi esille huoli ympäristöstä sekä luonnon arvostus. Kierrätys ja kiertotalous nähtiin alueen mahdollisuuksina.

Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeen tavoitteena on käytännön esimerkkien avulla avata kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista toimintaa maaseutuympäristössä. Tavoitteena on myös innostaa, tukea ja neuvoa alueen asukkaita toteuttamaan ekologisia ratkaisuja arjessaan sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kotonaan ja kylässään yhteisöllisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat kylät, joille kiertotalouskoordinaattori suunnittelee toimenpiteitä kylien tarpeita silmällä pitäen.

Hankkeen aikana pidetään kylillä työpajoja sekä infotilaisuuksia. Näiden lisäksi järjestetään demonstraatioita eli esittelytilaisuuksia ja tietoiskuja sekä valmennuksia. Hankkeessa myös julkaistaan materiaalia esimerkiksi verkossa.  Osia tapahtumista, varsinkin tietoiskuja ja valmennuksia pidetään myös etänä.

© Peräpohjolan Leader ry 2024